ČISTOPIS STATUTA, PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI IN ZAPISNIK SKUPŠČINE

torek, 10.07.2018

V prilogah objavljamo čistopis statuta, pravilnik o disciplinski odgovornosti in zapisnik skupščine z dne 19.5.2018.

Arhivske objave