Pogoji za prijavo na razstave

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljalci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljalec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljalci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pisne pritožbe razstavljalcev se obravnavajo samo v času razstave. Razstavljalci razstavljajo svoje pse na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je povzročena s strani psov ali razstavljalcev.

Na razstavah v RS je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem skotenih po 1.1. 2015, razen psov s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila, da je bilo kupiranje opravljeno iz zdravstvenih razlogov. Razstavljalec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in sodniku fizično v razstavnem krogu.

Veterinarska določila

Razstavljalci morajo imeti za pse potni list za hišne živali, v katerem je potrdilo o cepljenju proti steklini, ki ni starejše od enega leta, od prvega cepljenja pa mora preteči najmanj en mesec.

Prijave

Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika,fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate v razred 6, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred 7 in fotokopijo o plačani prijavnini za psa. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljalec potrditev prijave. To potrdilo je hkrati tudi vstopnica za eno osebo na prijavljenega psa.