Varovanje osebnih podatkov

Razstavljalec soglaša, da organizator razstave kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov razstavljalcev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o razstavah, o prijavljenih razstavljalcih in o rezultatih razstav. Razstavljalec soglaša, da se rezultati z razstave, vključno s podatki o psu in lastniku ter slikovni materialom, javno objavijo. Organizator razstave se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za navedene namene in jih ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam. Razstavljalec dovoljuje uporabo svojega e-maila organizatorju za namene obveščanja in reklam v zvezi z razstavami.